- σημειώσεις__________________________________________

1 Ιουλίου 2019
Εσθήρ -ευχαριστήριο μήνυμα
__________________________________________
27 Ιουνίου 2019
Ματαμάρος, Ρίο Μπράβο
__________________________________________

17 Ιουνίου 2019
Ο χρόνος. Η μόνη φυλακή του ανθρώπου.
__________________________________________

15 Ιουνίου 2019
__________________________________________
12 Ιουνίου 2019
__________________________________________
7 Ιουνίου 2019
__________________________________________